Blanco-DALAGO-8-Kchensple-Granitsple-aus-Silgranit-PuraDur-1-Stck-felsgrau-518852