Blanco-ELON-45-S-Kchensple-Granitsple-aus-Silgranit-PuraDur-1-Stck-felsgrau-520990