Zassenhaus-0000023084-Salzmhle-Buchenholz-beige-55-x-55-x-18-cm