Zassenhaus-0000023060-Salzmhle-Buchenholz-grn-55-x-55-x-18-cm