Franke-Strata-STG-614-78-Onyx-Granit-Sple-Schwarz-Spltisch-Kchensple-Einbau