Franke-Pamira-ROG-610-41-Onyx-Granitsple-Schwarz-rund-Einbausple-Kchensple